5-қосымша » Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия №6» Управления образования города Алматы
Телефон приемного:
+7(727) 242-46-66
Телефон бухгалтерия:
+7(727) 338-20-34
Версия
для слабовидящих
03
июнь
2014

5-қосымша

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

5-қосымша

 

 

Қызметкерлердің біліктілігі туралы

мәліметтер 

(әлеуетті өнім беруші толтырады)

 

 

1.     Әлеуеттіөнімберушініңатауы_______________________________

_________________________________________________________________

2.   Орта білім беру ұйымдарындабілімалушылардытамақтандырудыұйымдастырубойыншақызметтікөрсетуүшін _________________________

                                                                                                              (әлеуеттіөнімберушініңатауынкөрсету)

Әлеуеттіөнімберушідеқажетті штат қызметкерлері бар.

Қызметкерлердің жалпы саны ____ құрайды, оның ішінде растайтын құжаттарының көшірмелері қоса берілген  ____аспазшы, ____ технолог,   ____ диетолог:

Қызметкердің Т.А.Ә.

Біліміжәнемамандығы

Мамандығыбойыншаеңбекөтілі

Біліктіліктіарттырукурстарытуралымәліметтер

Жұмыс істеуге рұқсат берілгендігі туралы мәліметтер (рұқсат беру туралы белгісі бар медициналық кітапшалардың көшірмелері)

 

 

 

 

 

Барлығы

 

 

 

 

3.  Растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, ________________________________соңғы бес жыл ішіндеконкурста сатып

(әлеуеттi өнiм берушiнің атауын көрсету)

алынатын көрсетілетін қызметтерге ұқсас көрсеткен қызметтердің көлемі.

 

Көрсетiлгенқызметтердiңатауы

Тапсырысберушiлердiңатауы

Қызметтерді көрсету орныжәнежылы

 

 

 

4.  ___________________________________________________________

                                                                                                   (әлеуеттi өнiм берушiнің атауы)

рұқсат беру туралы белгісі бар жұмысқа жіберілген автокөлік пен жүргізушіге растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілген, қызмет көрсетуі үшін мамандандырылған автокөлігі (бар болса) бар:

 

Көлік түрi

Көлікмаркасы

Жекеменшiк, жалғаалынған (кiмнен)

Жүргізушігерұқсат беру туралымәліметтер (рұқсат беру белгісі бар медициналықкітапшалардыңкөшірмелері)

Рұқсатберу  белгісікөрсетілгенкөліктіңсанитариялық-эпидемиологиялыққорытындысы

 

 

 

 

 

 

5.  Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: меншікті, кредиттiк және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау.
__________________________________________________________________

 

6.       Әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету үшін ресурстардың бар екені туралы қосымша мәліметтерді көрсетеді.

Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.

 

 

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.                                 

                                                            (Т.А.Ә., лауазымын көрсету)